Skip to content

Prezentacja na Data Science Warsaw

2015 November 13
by Michał

W ostatni wtorek (2015-11-10) miałem prezentację na Meet-up’ie Data Science Warsaw na temat analizy sieci społecznych. Data Science Warsaw do regularne spotkania osób interesujących się analizą danych tak w biznesie jak i w nauce. Polecam wszystkim zainteresowanym.

Slajdy z mojego (krótkiego) wystąpienia można znaleźć tutaj.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS