Skip to content

Praktyki w ICM – oferta

2014 May 13

ICM, jak co roku, organizuje praktyki dla studentów. W tym roku poszukuję osoby, która byłaby zainteresowana pracą nad stworzeniem aplikacji umożliwiającej interaktywną wizualizację danych sieciowych.

Oferujemy pracę w młodej i dynamicznej grupie badaczy sieci oraz nawiązanie kontaktów z zagranicznym zespołem naukowym.

Wymagania (pierwsze jest warunkiem koniecznym, pozostałe będą dodatkowymi atutami):

  • Programowanie w R
  • Programowanie w JavaScript
  • Tworzenie aplikacji Shiny
  • Znajomość biblioteki D3js
  • Znajomość metod Social Network Analysis (SNA)

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz na stronie ICM! Mój temat ma numer 22.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS